இணையத் தேடுபொறி வகைக்குள் அடங்கும் “DuckDuckGo” தேடுபவர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதோடு; உலகளாவிய வலைப்பின்னல் தேடல்களில் உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் சிறந்த இணையத் தேடுபொறியாகக்  காணப்படுகின்றது.

இணையத் தேடுபொறியென்பது இணையத் தேடல்களை மேற்கொள்ள வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மென்பொருளாகும். உங்கள் தேடல் வினாவிற்கான பதில்களை முறையான வழியில் உலகளவில் தேடுதலை மேற்கொண்டு அதனை பட்டியலிட்டுத் தருகின்ற செயற்பாட்டினை இணையத் தேடுபொறி மேற்கொள்கின்றது. பிரபல தேடுபொறிகளாக Google, Bing, Yahoo, Baidu, AOL, Askcom, Excite, DuckDuckGo போன்றவை காணப்படுகின்றன.

இரு வேறு கணிப்பொறிகளில், ஒரே தேடு பொறியில், ஒரே நேரத்தில், ஒரே தேடல் வினாவொன்றினை எழுப்பும் போது தேடல் வினாவிற்கான பதிலானது ஒன்றாகக் காணப்படாது. இதற்கான காரணம் யாதெனில் நீங்கள் பயன்படுத்திய இரண்டு கணினிப்பொறிகளின் ஆரம்ப தேடல் வரலாறுகளின் அடிப்படையிலேயே நீங்கள் தற்போது தேடிய தேடல்களின் முடிவுகள் கிடைக்கப்பெறும். இதனை “தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தேடல்” (Personalized Search) என்று அழைப்பர். உங்களைப் பற்றிய தகவல்களை நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கும் இணையமானது  உங்களது வினாவிற்கான பதிலை இணையமே முடிவு செய்து அதனை உங்களுக்கு வழங்கும்.

ஏனைய தேடுபொறிகளை விட DuckDuckGo தேடுபொறியானது சில சிறப்பம்சங்களுடன் செயற்படுகின்றது. அவையாவன;

  • நீங்கள் DuckDuckGo மூலம் தேடல் மேற்கொள்ளும் போது உங்களுடைய சொந்த மற்றும் தேடல் தகவல்களை மூன்றாவது தரப்பினருக்கு  பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் சேமித்து வைத்தல், மறு பயன்பாடு செய்தல் போன்ற மூன்றாம் படைச் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளாது.
  • தனிப் பயனாக்கப்பட்ட தேடல் முடிவுகளின் வடிகட்டி குமிழியை (Filter Bubble) தவிர்ப்பதற்கும் வலியுறுத்தலை மேற்கொள்ளும்.
  • உங்களது இருப்பிடம், உங்களது முந்தைய தேடல் வரலாறுகள் போன்ற தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயத்தை அறிவூட்டப்பட்ட வலைத்தள வழிமுறை தானாகவே தேர்வு செய்து வழங்கும்.
  • DuckDuckGo தனது பயனர்களின் விபரத்தினை வெளிக்கொணராது. இதன் மூலம் அனைத்துப் பயனர்களுக்கும், ஒரே நேரங்களில், ஒரே கேள்விக்கு, ஒரே மாதிரியான விடைகளை பட்டியலிட்டுக் காண்பிக்கின்றது.
  • தனிப்படுத்துதல் முறைமையினைத் தவிர்த்து சமத்துவமான கையாளுதல் முறையினை பேணுகின்றது.
  • உங்களது IP முகவரிச் சேமிப்பில் ஈடுபடாது.
  • உங்கள் பயனர் தகவல்களைப் பதிவு செய்யாது தேவைப்படும் போது மாத்திரம் cookies களைப் பயன்படுத்துகின்றது.

பயனர்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை DuckDuckGo பின்பற்றுகின்றது. பயனர்களின் தகவல்கள் பிறரைச் சென்றடையா வண்ணம் செயற்படுகின்றது. இத் தேடல் பொறியின் மூலம் எமக்குத் தேவையான தகவல்களை நாமும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். iOS மற்றும் Android தொலைபேசிகளில் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து செயற்படுத்த முடியும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.